manasyik hasji sejak dini


pada tanggal 1 maret 2009 kemarin, yayasan sekolah hangtuah tempat saya menegajar adalah panitia kegiatan akbar manasik haji seprovinsi kepulauan riau yang mana biasanya dilakukan setiap tahunya. yayasan hang tuah yang sebagai deklarator acara ini masih tetap aksis menyelenggarakan acara ini. dscf1630dalam acara ini yang diikuti seluruh sekolah taman kanak-kanak SD, SMP sampai SMA sekepulauan riua bersemangat walaupun panas terik menyengat kaki mereka.dscf1583
rukun islam yang kelima ini sangatlah baik diajarkan sejak dini, yang mana daya ingat mereka yang masi baik juga memberikan efek sugesti agar kelak mereka akan pergi ketanah suci seperti yang mana mereka simulasikan dari kecil. dan acara ini patut dicontoh untuk daerah lain yang mana acra ini selain cukup ramai baik dan juga sangatlah menghibur selain mendapatkan pengetahuan manasyik haji tentunya.dscf1600

Iklan

Komentar ditutup.